Kartläggning och åtgärdsplan för demensvården - 20.12.2019

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

På stadsstyrelsens möte den 22.1.2019 tillsattes en kommitté för kartläggning av demensvården i Mariehamn, samt utarbetande av åtgärdsplan för ekonomiska insatser inom
hemtjänst, närståendestöd och boendeformer.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.