Fritidshem

För skolbarn i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemsverksamhet som erbjuds både före och efter skoldagen. De tre fritidshemmen i Mariehamn är Kråkan, Tärnan och Ugglan.

I fritidshemmen försöker vi lära barnen att känna sin närmiljö och utbudet av stadens fritidsaktiviteter för att de sedan ska kunna sköta sin fritid på egen hand. Vi strävar efter att barnen ska fungera bra tillsammans och att de kan lösa de problem som kan uppstå i en grupp. Barnen ska kunna känna sig trygga och få stöd i att utvecklas till självständiga individer. På våra fritidshem jobbar fritidspedagoger, barnskötare och assistenter.

Öppettider

I allmänhet har fritidshemmen öppet om behov finns kl. 7.30-17.30, även under skolloven. Under sommarloven tar sommarfritidshemmen över verksamheten.

Ansökan om plats

För blivande elever i årskurs 1 ansöker du om fritidshemsplats i samband med anmälan om inskrivning av elev till grundskolan. Anmälan ska lämnas in vecka 7-9 före skolstart. För elever som börjar årskurs 2 handlar det om att bekräfta eller avsluta sin plats.

Det går även att söka om fritidshemsplats när som helst under året. Genom att fylla i ett formulär, eller en blankett för ansökan om plats vilken kan fås av fritidhemsledarna.

E-formulär för ansökan om plats på fritidshem

Sommarfritidshem

När skolorna tar sommarlov stänger också fritidshemmen sin vanliga verksamhet och övergår i stället i sommarfritidshem. Sommarfritidshemmen är en heltidsverksamhet. Plats ska bokas i förväg. Blanketten som ska fyllas i delas ut på fritidshemmen i mars varje år.

Ansökningsblankett i pdf-format för sommarfritidshem år 2020

De flesta veckor under sommaren slås fritidshemmen ihop, vilket innebär att de alla är på ett och samma ställe. Mer information kan du få från fritidshemmen Kråkan, Tärnan och Ugglan.

För de veckor som man har plats på sommarfritidshemmet betalar man heltids- eller deltidsavgift. Det sistnämnda enligt grunderna för deltidsavgift under resten av året.

Sidan uppdaterades