Fritidshem

För skolbarn i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemsverksamhet som erbjuds både före och efter skoldagen. De tre fritidshemmen i Mariehamn är Kråkan, Tärnan och Ugglan.

I fritidshemmen försöker vi lära barnen att känna sin närmiljö och utbudet av stadens fritidsaktiviteter för att de sedan ska kunna sköta sin fritid på egen hand. Vi strävar efter att barnen ska fungera bra tillsammans och att de kan lösa de problem som kan uppstå i en grupp. Barnen ska kunna känna sig trygga och få stöd i att utvecklas till självständiga individer. På våra fritidshem jobbar fritidspedagoger, barnskötare och assistenter.

Öppettider

I allmänhet har fritidshemmen öppet, om behov finns, mellan kl. 7.30 – 17.30, även under skolloven. Under sommarloven tar sommarfritidshemmen över verksamheten.

Ansökan om plats

Du kan ansöka om fritidshemsplats för blivande elever i årskurs 1 redan i samband med inskrivning till skolan, vilket sker vecka 8-9. För elever som börjar årskurs 2 handlar det om att bekräfta eller avsluta sin plats. Blanketten för ansökan om plats fås av fritidhemsledarna eller kan laddas ned här.

Sommarfritidshem

Sommarfritidshemmen är en heltidsverksamhet. Plats på sommarfritidshemmet ska bokas i förväg. Blanketten som ska fyllas i delas ut på fritidshemmen i mars.

När skolorna tar sommarlov stänger också fritidshemmen sin vanliga verksamhet och övergår i stället i sommarfritidshem. De flesta veckor under sommaren slås fritidshemmen ihop, vilket innebär att de alla är på ett och samma ställe. Mer information kan du få från fritidshemmen Kråkan, Tärnan och Ugglan.

För de veckor som man har plats på sommarfritidshemmet betalar man heltids- eller deltidsavgift. Det sistnämnda enligt grunderna för deltidsavgift under resten av året.

Sidan uppdaterades