Kvinna rensar i grönsaksland

Trädgårdslotter

Du som är intresserad av att arrendera en trädgårdslott i Mariehamn är välkommen att kontakta stadsträdgårdsmästaren på samhällstekniska avdelningen.

Lediga trädgårdslotter i Hindersböle bjuds ut varje år efter annonsering, och delas ut i den ordning ansökningarna kommer in. Den årliga avgiften fastställs av infrastrukturnämnden. Ansöker gör du per telefon eller e-post.

Utöver stadens trädgårdslotter finns ett privat koloniområde i Espholm som arrenderas och sköts av Trädgårdsföreningen Mullvaden r.f.
För närmare information, kontakta föreningens ordförande på mobiltelefon +358 40 7245765. 

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Publicerad 28.4.2021
Uppdaterad 28.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.