Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Mariehamns stadsbibliotek 100 år!

Mariehamns stadsbiblioteks verksamhet fyller 100 år och det vill vi fira torsdagen 27 april med späckat program för både stora och små! Kom och dansa med din bebis på vårt bebisdisco, pyssla...

Säsongsbokningar i idrottsanläggningarna

Ansökan om säsongsbokningar för tiden september 2023 - april 2024 i Idrottsgården, Baltichallen, Islandia, Mariebad, Bollhallas badmintonbanor och Uncan ska göras under perioden 1 april t.o.m. 15 maj...

Inbjudan till samråd och samrådsmöte för allmänheten

Stadens bedömning är att stadsplanesituationen i de sex aktuella kvarteren är oändamålsenlig med ett flertal stadsplaner från 1960-talet till nutid, därför påbörjas en modernisering av kvarterens...

Hållbart byggande

Hur bygger vi inom planetens gränser? Småhusföretaget Ekoverken (SE) besöker Mariehamns stadsbibliotek för att diskutera vad som krävs för att uppnå klimatmålen. Torsdag 13 april kl. 19.00. Fri entré.

Hållbarhetsbokslut 2022

Nu kan du läsa bokslutet. Det är en årlig uppföljning av miljöarbetet i staden vilket styrs av Miljöprogram för Mariehamns stad 2019–2030.

Driftinfo

Begränsad framkomlighet vid ­­Bio ­Savoy

17.10.2022 till 10.12.2023
Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan

Möteskalender

Infrastrukturnämnden

4.4.2023, 18:30
Tekniska verken, Tornet

Stadsstyrelsens sammanträde

5.4.2023, 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Byggnadsnämnden

11.4.2023, 17:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Skapad 22.10.2018 13:28
Publicerad 9.3.2022 12:57
Uppdaterad 27.2.2023 10:11

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.