Regler för prissättning, utgivning, försäljning och arrende av tomter

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

De nuvarande reglerna för tomtutgivning (prissättning, utgivning, försäljning och arrende) har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft den 31 maj 2013.

Enligt regler för tomtutgivning kommer ca 50 % av nya egnahemstomterna att säljas på auktion, medan resten kommer att ges ut till fast pris med efterföljande lottning i de fall det är flera sökande till samma tomt. Tomterna till fast pris kan du välja om du vill arrendera eller köpa.

Nya flerbostadstomter kommer i första hand att ges ut för köp genom öppet anbudsförfarande medan industri- och affärstomter enbart ges ut på arrende till fast pris.

Inför nya tomtutgivningar tar infrastrukturnämnden beslut om vad som gäller för det nya området.

Vid reservering av tomt tas en avgift, som inte återbetalas. Avgiften är 100 euro för egnahemstomter, för övriga tomter är den beroende av tomtens byggrätt. En ny reservationsavgift tas även ut vid eventuell förlängning av reservationstiden.

Läs samtliga regler i dokumentet via länken under sidans rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.