Kriterier för hemservice och stödtjänster

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Målet med kriterier för beviljande av hemservice och stödtjänster är att säkerställa en rättvis och jämlik behandling av Stadens invånare, att tjänsterna anpassas efter den äldres servicebehov och riktas till dem som har ett omfattande behov av vård och omsorg. Utgående från Ålands landskapsregerings kvalitetsrekommendationer och äldreomsorgens grundvärderingar är målet att möjliggöra att de äldre bor tryggt i sina egna hem så länge som möjligt, med stöd av hembesök och stödtjänster, dygnet runt vid behov. Kriterierna utgör ramen för beslutsprocessen och principerna för beviljande av hemservice och stödtjänster.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.