Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Barn och utbildning

Barnomsorgen har genomför sedan 2002 en brukarundersökning riktad till vårdnadshavare med barn inom stadens barnomsorg.
Våren 2018 genomfördes PISA undersökningen vid Övernäs skola. 28 slumpmässigt utvalda elever (ca 30% av årskursen) besvarade frågorna.
Rapport över elevenkäten läsåret 2018-2019 i Mariehamns högstadieskolor.

Bygga och bo

Pdf-dokument på 25 sidor sammanställt av stadsarkitektkontoret 12 februari 2009.

Organisation och arbete

Här kan du ta del av Mariehamns stads senaste bokslut.
I denna rapport presenteras resultatet av en brett upplagd medborgarenkät där de boende i Mariehamn fått möjlighet att bedöma staden som plats att leva i, den kommunala servicens kvalitet samt...

Trafik och miljö

Författare stadsarkitekt Sirkka Wegelius och konsulterna Julle Oksanen Lightning Design LTD / Prof. Julle Oksanen & Arkitekt Oliver Walter. Läs pdf-dokumentet (10 sidor) via länken ovan,...
Här finns Mariehamns stads hållbarhetsbokslut från 2013 och framåt att ladda ner som PDF.
Innehållsförteckning Översikt och etapper Övergripande mål Viktiga platser längs strandlinjen Etapp 1 översikt Illustration av träkajen Kring ÅSS paviljongen Sektioner över etapp 1 Etapp 2 översikt...
Under april månad 2020 genomförde Central Baltic projektet Coast4us inom Ålands landskapsregering i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn...
Utredningen baserar sig på motionen nr Stds 82/2012, A –Stfge 64 § gällande förfrågan på förslag om upprustning av Mariehamns stadspark Lilla Holmen. Området som länge varit invånarna till gagn...
Rapporten innehåller resultatet av barndialoger som utförts för att få underlag till stadens grönplan. 
Rapport från undersökning av mikroskopiska partiklar i vattenprover tagna i Mariehamn.
WRS AB har hösten 2017 arbetat på uppdrag av Miljöbyrån, Ålands landskapsregering och Mariehamns stad med att utveckla multifunktionella våtmarker i Svibyåns delta och i Nabbenområdet. Denna rapport...
Förord till slutrapporten: I Mariehamns stad diskuteras stora och små projekt med syfte att göra kommunens gator trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt trivsamma och estetiskt tilltalande. Denna...
Syftet med olycksuppföljning är att fastställa var olyckorna i Mariehamn sker samt att jämföra olycksstatistik från tidigare perioder. Det är av stort intresse att undersöka om olycksbilden har...
Illustration och beskrivning, februari 2020
Innehållsförteckning Introduktion Västerhamnen Trädinventering längs Västerhamnen Analyser Grönstruktur Visuell vattenkontakt Tillgänglig strand Total vattenupplevelse Grad av urbanisering SWOT...

Äldre och omsorg

Statistik och diagram över svar på brukarundersökning 2015
Slutrapport mars 2013 för det tvååriga projektet HemRehab inom äldreomsorgen. Ett samarbete med Ålands hälso- och sjukvård samt yrkeshögskolan Arcada.
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 7.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.