Vision för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Vision

Mariehamn 2040 beskriver ett framtida önskat tillstånd för staden, ett tillstånd vi gärna vill vara i. Visionen är och ska vara snudd på ouppnåelig och därmed utmanande. Den talar om hur vi vill att Mariehamn ska utvecklas och i vilken riktning vi ska jobba.

I visionen listas de viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa en livskvalitet i världsklass för alla mariehamnare och göra staden till en hemmahamn både för dess invånare, besökare och företag.

Visionen stakar också ut vägen för hur Mariehamn ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och för klimatfrågan. Genom att ange vilken sorts stad Mariehamn är 2040 utgör visionen en grund för det fortsatta strategiarbetet inom staden. Det är genom det här arbetet tydliga och mätbara målsättningar samt konkreta åtgärder som för staden närmare visionen tas fram.

Dokumentet är en sammanställning av visionära och innovativa tankar om Mariehamn som har framkommit vid workshopar inom förvaltningen, nämnderna och i stadsstyrelsen. Ambitionen är att visionen ska användas för stadens långsiktiga styrning. Det här sker främst genom olika strategiska beslut samt de årliga budgetbesluten. Stadsledningen har ett särskilt ansvar för att följa upp och utvärdera arbetet.

Visionen stödjer både Ålands sju strategiska utvecklingsmål samt FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). I anslutning till varje kapitel anges vilket eller vilka mål den aktuella delen av visionen bidrar till att förverkliga. Sammantaget bidrar visionen till uppnåendet av samtliga sju strategiska utvecklingsmål inom ”Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland”.

Läs hela visionen som pdf-dokument via länken under denna sidas rubrik, eller läs visionen direkt i webbläsaren

 

Mariehamns stads vision godkändes av stadsfullmäktige 28.2.2023.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.