Vision för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Mariehamns stads vision och mål gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen.

Vision

Mariehamn - en attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet.

Visionen är antagen av stadsfullmäktige 2006. Den anger i vilken riktning Mariehamn ska utvecklas. Alla stadens enheter och bolag har i uppdrag att förverkliga visionen.

Via länken under sidans rubrik kan du läsa broschyren Mariehamns stad - Vision. Ett pdf-dokument på 28 sidor.

Publicerad 25.2.2021
Uppdaterad 25.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.