Upphandlingsdirektiv för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Koncern och bolag
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Godkänd av stadsstyrelsen 14.2.2019, 45 §

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.