PM för prövning och rapportering av läroplikt som fullgörs hemma

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Information för genomförande av hemundervisning

Skapad 2.9.2022 08:32
Publicerad 2.9.2022 08:36
Uppdaterad 2.9.2022 08:36

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.