Personalstrategiskt program för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

​Mariehamns stad vill vara en attraktiv arbetsplats som värnar och vågar. Vi har ett personalstrategiskt program som beskriver innebörden i detta begrepp. Programmet blev antaget av stadsfullmäktige 14.12.2004.

I Mariehamns stad bestämde stadsfullmäktige i samband med budgeten för år 2003 att staden ska göra ett konkret personalstrategiskt handlingsprogram över frågor som gäller

 • rekrytering,
 • kompetensutveckling
 • motiverande lönepolitik; och
 • arbetshälsa.

För detta uppdrag tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppens medlemmar var dåvarande personalchef Ritva Bergholm, skoldirektör Berit Dahlin (-30.11.2003), skoldirektör (stadssekreterare  - 30.11.2003)  Mari-Ann Kullman, barnomsorgschef Bo Nygård och avdelningschef Lars-Göran Åström.

Arbetsgruppens uppdrag var att göra ett personalstrategiskt program med hjälp av vilket man försäkrar sig om att staden både nu och i framtiden inom alla verksamheter

 • har tillräckligt med  personal, som har rätt kompetens,  som är motiverad och engagerad och som har en konkurrenskraftig och sporrande lön
 • har väl fungerande arbetsplatser där människor trivs, utvecklas och tar ansvar

Avsikten med detta personalstrategiska program var således att klarlägga stadens allmänna personalstrategi och föreslå konkreta förvaltningsövergripande åtgärder i syfte att nå ovan relaterade allmänna målsättning. Programmet är indelat i följande kapitel:

 • Inledning
 • Allmänt om personalstrategiska programmet
 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Sporrande lönepolitik
 • Arbetshälsa
 • Förverkligande av personalstrategiska programmet

Läs hela programmet i dokumentet som finns som länk inunder denna sidas rubrik.

Skapad 23.2.2021 15:22
Uppdaterad 23.2.2021 15:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.