Parkeringsbot, avgift för flyttning av fordon samt friköpsavgifter

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Avgifter

Parkeringsbot

35,00 euro

Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.

Avgift för flyttning av fordon

Tidpunkt och typ av flyttning Avgift
Vardagar kl. 07.00 - 16.00, närflyttning 115,35 euro
Vardagar kl. 16.00 - 07.00, närflyttning 189,53 euro
Helg kl. 16.00 - 07.00 (fre - mån), närflyttning 212,53 euro
Vardagar, fjärrflyttning 212,44 euro

Avgifterna är momsfria. Godkända av stadsstyrelsen att gälla från 1.1.2023.

Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift

Godkända av stadsfullmäktige att gälla från 1.1.2023.

Platser i centrum

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats är 20 486 euro. Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är 153 euro exkl. moms ( 189,72 euro inkl. moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Platser i övriga delar av staden    

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är 3 930 euro. Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är 90 euro exkl. moms ( 111,60 euro inkl. moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Skapad 25.2.2021 12:20
Publicerad 19.1.2038 05:14
Uppdaterad 31.12.2022 12:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.