Nabbens våtmark - informationstavlor

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Vid den multifunktionella våtmarken vid Nabben finns informationstavlor på området. Tavlorna berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av våtmarken.

Publicerad 25.3.2021
Uppdaterad 25.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.