Lotsbroverkets informationsbroschyr

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Broschyren är från 2010 på fyra sidor. Den innehåller information och scheman över de olika processerna. Det börjar med att vattnet kommer in via pumpstationer och slutar med att avloppsvattnet sedan renats.

Publicerad 23.3.2021
Uppdaterad 23.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.