Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre

Dokument:
Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

För att säkerställa likvärdig behandling för kommuninvånarna har äldreomsorgen i Mariehamns stad gjort upp allmänna kriterier för att skapa ramar för en tydlig och enhetlig beslutsprocess samt för att beskriva placeringsgrunderna. Kriterierna definierar vilken vård och vilket vårdbehov som förutsätts för boendeplats på effektiverat serviceboende. Syftet med grunderna för de äldres servicebehov är att vid rätt tidpunkt definiera den service som motsvarar den sökandes behov.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.