K-märkta byggnader i stadsplan

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Övriga dokument

För relaterad karta, se även generalplanens karta  Karta över skyddsobjekt och K-märkta byggnader från 2006.

Skapad 19.3.2021 15:42
Publicerad 19.3.2021 15:42
Uppdaterad 1.12.2022 09:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.