Karta över parkeringar och parkeringstider

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Kartan visar långtidsparkering, bussparkering, parkeringsgarage och parkering för rörelsehindrade. Kartan visar även fem olika typer av tidsbegränsad parkering (allt från 10 minuters till 17 timmar).

Publicerad 25.3.2021
Uppdaterad 27.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.