Karta över arkitektoniska specialområden i innerstaden

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Kartan är från generalplanen och visar områden och miljöer som ska skyddas.

Skapad 29.3.2021 20:55
Uppdaterad 29.3.2021 20:57

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.