Hamnordning för Mariehamns hamn Ab

Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Hamnnordningen innehåller regler för fartyg, småbåtsplatser, hamnområdet och dess anordningar, godshantering och säkerhet.

Mariehamns hamn Ab är ett bolag i Mariehamns stads koncern. All information, inklusive hamnordningen, finns att läsa om på www.mariehamnshamn.ax

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.