Föredragningslistor från fullmäktige, styrelse, nämnder och äldreråd

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Övriga dokument

Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra föredragningslistor. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur, läs hjälpen som finns via länk i Twebs meny.

Öppna stadens Tweb och sök bland offentligt publicerade föredragningslistor

När sammanträdets protokoll är justerat och publicerat tas föredragningslistan bort. Då kan du läsa samma ärendetexter och beredning i protokollet.

Skapad 3.3.2021 08:46
Uppdaterad 3.3.2021 08:59

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.