Checklista för handlingar till bygglovsansökan

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Övriga dokument

Vid ansökan om bygglov ska flera blanketter fyllas i, blanketterna ska lämnas in i allt från 1-2 exemplar. Via länken ovan finns en enkel checklista över vad som krävs till att ansöka om bygglov.

Skapad 7.4.2021 16:46
Uppdaterad 7.4.2021 16:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.