Byggnadsinspektionens kopieringsavgifter

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgifter för kopiering, utskrift och scanning av handlingar ur byggnadsinspektionens arkiv och register samt för komplettering av ofullständiga byggnadslovshandlingar. Godkända av stadsfullmäktige att tillämpas från 01.01.2021 (BL § 126 mom. 2).

Punkt Förklaring Kostnad i euro
1 a. Utredning av kvarvarande byggnadsrätt på tomt:
Kontroll och utskrift av registerutdrag
19,90/st
1 b. Utredning av kvarvarande byggnadsrätt på tomt:
Beräkning av våningsytan från arkivritningar
Beroende på arbetsmängden kan avgiften i punkt 1b höjas, dock högst 100 %.
68,40/byggnad
2 a. Kopiering av handlingar ur central- och handarkiv:
Grundavgift för sökning, första kopian
19,90
2 b. Kopiering av handlingar ur central- och handarkiv:
andra och efterföljande kopior
A4 2,20/st
A3 2,85/st
3.  Kopiering av handlingar och kompletterings­kopiering av handlingar, då ett ärende är under beredning och ännu inte arkiverats A4 2,20/st
A3 2,85/st
4.

Komplettering med ritningsryggar eller omvikning av ritningar så att de kan arkiveras.

2,20/st

I avgifterna ingår 24 procent moms. Kopieringsavgifter enligt punkt 2 och 3 kan debiteras i samband med byggnadslovsavgiften.

Skapad 24.2.2021 17:49
Uppdaterad 24.2.2021 17:57

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.