Avgifter för torgbord och -platser

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Avgifter

Samtliga priser är exklusive moms.

  • Uthyrning av torgbord på andra platser än torget 6,00 €/dygn
  • Torgplats för traditionella torgvaror med egna försäljningsstånd = ingen avgift.
  • Torgplats för traditionella torgvaror med av staden inhyrda försäljningsstånd = ingen avgift.
  • Bokningsbar försäljningsplats på torget 67,30 €/vecka

Läs mer om reglerna för handel på torget på vår sida Torget, under rubriken torghandel.

För plats och bord på loppmarknader sommartid, se arrangören City Mariehamns hemsida.

Skapad 24.2.2021 17:21
Uppdaterad 9.7.2021 08:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.