Avgifter för barnomsorg

Dokument:
Ämne:
 • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 17.11.2021.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift
euro/månad
Inkomst
som ger avgift
2 personer 1248,00 11,5 3161,10 1334,95
3 personer 1456,00 9,4 3796,50 1562,40
4 personer 1664,00 7,9 4448,90 1790,60
5 personer 1872,00 7,9 4656,86 1998,60
6 personer 2080,00 7,9 4864,81 2206,80

Maxavgift 

 • 220,00 euro heltid, max 100h/2v
 • 176,00 euro 80% deltid, max 70h/2v, 80% av heltidsavgift
 • 132,00 euro halvtid, max 50h/2v, 60% av heltidsavgift

Syskonrabatt

 • Barn 1 (yngsta barnet) = Månadsavgift enligt avgiftssystemet
 • Barn 2 = 20% syskonrabatt
 • Barn 3 samt fler = 40% syskonrabatt

Syskonrabatt beviljas för syskon i barnomsorg och fritidshem.
Förundervisningen är avgiftsfri från 1.8 det år förundervisningen börjar till och med att läroplikten inleds.

 • 132,00 euro maxavgift för ett barn som går heltid och i förundervisning
 •  44,00 euro maxavgift för ett barn som går 80% och i förundervisning
 •   0,00 euro i avgift för ett barn som har halvtidsplats och i förundervisning

  Enligt LL om barnomsorg och grundskola har barnet rätt till 20h avgiftsfri förundervisning per vecka året innan läroplikten inleds. Mariehamns stad har beslutat att 25h/vecka ska vara avgiftsfritt för barn som deltar i förundervisningen.

  Ett barn som deltar i förundervisningen och har en halvtidsplats betalar ingen barnomsorgsavgift. 

  Ett barn som deltar i förundervisningen och har en 80% plats (35 h/vecka, utjämningstid 2 veckor) betalar för 10 timmar per vecka. 25 timmar är avgiftsfria och familjen betalar för återstående 10 timmar per vecka som finns att nyttja. 

  Ett barn som deltar i förundervisningen och har en heltidsplats (50 h/vecka, utjämningstid 2 veckor) betalar för 25 timmar per vecka. 25 timmar är avgiftsfria och familjen betalar för återstående 25 timmar per vecka som finns att nyttja. 

   

  Exempel på uträkning

  4 personers familj med 2 barn i barnomsorg/heltidsplats:

  Familjens inkomst 4036,51 euro 
  Inkomstgräns - 1664,00 euro
  Inkomst som grund 2372,51 euro

  7,90 procent av 2372,51 euro  = 187,42 euro

  Avgift för barn 1 = 187,42 euro
  Avgift för barn 2 i barnomsorg med syskonrabatt 20% = 149,94 euro

  Läs mer om avgiftsfrihet, ändring av avgift och inlämnande av inkomstuppgifter på sidan Information om avgift för barnomsorg

  Skapad 15.2.2021 14:51
  Publicerad 1.3.2022 06:02
  Uppdaterad 24.3.2022 10:32

  This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.