Avgifter för barnomsorg

Dokument:
Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift
euro/månad
Inkomst
som ger avgift
2 personer 1248,00 11,5 3334,96 1334,95
3 personer 1456,00 9,4 4009,19 1562,40
4 personer 1664,00 7,9 4701,97 1790,60
5 personer 1872,00 7,9 4909,97 1998,60
6 personer 2080,00 7,9 5117,97 2206,80

Maxavgift 

  • 240,00 euro heltid, i medeltal 10 h per verksamhetsdag
  • 191,00 euro deltid, i medeltal 7 timmar per verksamhetsdag
  • 144,00 euro halvtid, i medeltal 5 timmar per verksamhetsdag

Utjämningstiden är en kalendermånad. Rätten till antal timmar varierar beroende på antal verksamhetsdagar i månaden. Exempel: Om familjen har en heltidsplats för barnet och månaden har 19 verksamhetsdagar, har familjen den kalendermånaden rätt att nyttja 190 timmar barnomsorg.

Syskonrabatt

  • Barn 1 (yngsta barnet) = Månadsavgift enligt avgiftssystemet
  • Barn 2 = 20% syskonrabatt
  • Barn 3 samt fler = 40% syskonrabatt

Syskonrabatt beviljas för syskon i barnomsorg och fritidshem.
Förundervisningen är avgiftsfri från 1.8 det år förundervisningen börjar till och med att läroplikten inleds.

  • 144,00 euro maxavgift för ett barn som går heltid och i förundervisning
  •  72,00 euro maxavgift för ett barn som går deltid och i förundervisning
  •   0,00 euro i avgift för ett barn som har halvtidsplats och i förundervisning

Enligt LL om barnomsorg och grundskola har barnet rätt till 20h avgiftsfri förundervisning per vecka året innan läroplikten inleds. Mariehamns stad har beslutat att 25h/vecka ska vara avgiftsfritt för barn som deltar i förundervisningen.

Ett barn som deltar i förundervisningen och har en halvtidsplats betalar ingen barnomsorgsavgift. 

 

Exempel på uträkning

4 personers familj med 2 barn i barnomsorg/heltidsplats:

Familjens inkomst 4036,51 euro 
Inkomstgräns - 1664,00 euro
Inkomst som grund 2372,51 euro

7,90 procent av 2372,51 euro  = 187,42 euro

Avgift för barn 1 = 187,42 euro
Avgift för barn 2 i barnomsorg med syskonrabatt 20% = 149,94 euro

Läs mer om avgiftsfrihet, ändring av avgift och inlämnande av inkomstuppgifter på sidan Information om avgift för barnomsorg

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.