Avgifter för barnomsorg

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Stadsfullmäktge har i budgetbehandlingen 12.11.2020, § 141 beslutat att barnomsorgstaxan förblir oförändrad för 2021, det vill säga att maxtaxan fortsättningsvis ska vara
200 euro.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift
euro/månad
Inkomst
som ger avgift
2 personer 1248,00 11,5 2987,20 1334,95
3 personer 1456,00 9,4 3583,75 1562,40
4 personer 1664,00 7,9 4195,65 1790,60
5 personer 1872,00 7,9 4403,75 1998,60
6 personer 2080,00 7,9 4611,65 2206,80

Maxavgift 

  • 200,00 euro heltid
  • 120,00 euro halvtid    
  • max 50 t/2v, 60 % av heltidsavgift

Syskonrabatt

  • Barn 1 (yngsta barnet) = Månadsavgift enligt avgiftssystemet
  • Barn 2 = 30 % syskonrabatt
  • Barn 3 samt fler = 50 % syskonrabatt

Syskonrabatt beviljas inte för syskon i fritidshem.
Förundervisningen är avgiftsfri (september-maj).

Exempel på uträkning

4 personers familj med 2 barn i barnomsorg:

Familjens inkomst 4036,51 euro 
Inkomstgräns - 1664,00 euro
Inkomst som grund 2372,51 euro

7,90 procent av 2372,51 euro  = 187,42 euro

Avgift för barn 1 = 187,42 euro
Avgift för barn 2 med syskonrabatt 30 % = 131,19 euro

Läs mer om avgiftsfrihet, ändring av avgift och inlämnande av inkomstuppgifter på sidan Information om avgift för barnomsorg

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 12.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.