Arvodes- och resestadga för Mariehamns stads förtroendevalda

Dokument:
Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.

Godkänd av stadsfullmäktige 29.10.2019, § 159. Trädde ikraft 1.1.2020. Dokumentet innehåller följande rubriker:

 1. Tillämpningsområde
 2. Mötesarvoden
 3. Sammanträden som hålls samma dag
 4. Årsarvoden
 5. Revisorernas arvoden
 6. Valnämnders arvoden
 7. Förtroendevald sekreterares arvode
 8. Arvode för särskilda förtroendeuppdrag
 9. Arvode för IT-utrustning
 10. Ersättning för frångången inkomst
 11. Protokoll som arvodesgrund
 12. Ersättning för resekostnader

 

Gällande bolag, se sidan Principer för arvodering i av staden majoritetsägda bolag.

Skapad 23.2.2021 10:58
Publicerad 23.2.2021 10:58
Uppdaterad 11.5.2022 09:56

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.