Äldreomsorgens brukarundersökning

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Statistik och diagram över svar på äldreomsorgens brukarundersökning

Skapad 25.2.2021 19:17
Uppdaterad 15.12.2021 16:07

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.