Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet svarar för strategisk fysisk planering och detaljplanering, i vilket ingår beredning av generalplaner och annan översiktlig planering av markområden och trafik samt beredning av detaljplaner. 

I kansliets uppgifter ingår kontakter och samarbete med andra organisationer i frågor som rör regionplanering och markanvändning i stadens närområden. Kansliet handlägger även ärenden i anslutning till stadsbildsbidrag och Chiewitzpriset.

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17

Planarkitekt

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Skapad 10.1.2023 15:06
Publicerad 10.1.2023 15:07
Uppdaterad 10.1.2023 15:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.