Planläggningsenheten

Planläggningsenheten svarar för strategisk fysisk planering och detaljplanering, i vilket ingår beredning av generalplaner och annan översiktlig planering av markområden och trafik samt beredning av detaljplaner. 

I Planläggningsenhetens uppgifter ingår kontakter och samarbete med andra organisationer i frågor som rör regionplanering och markanvändning i stadens närområden. Planläggningsenheten handlägger även ärenden i anslutning till stadsbildsbidrag och Chiewitzpriset.

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Planarkitekt

Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.