Samhällstekniska avdelningen

Avdelningen är indelad i markenheten, mätningsenheten och vattenverket.

Till avdelningens uppgifter hör planering och projektledning för gator och trafik, parker och grönområden, mätningsverksamhet, fastighetsbildning, vatten och avlopp.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Markenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

VA-verket

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Lotsbroverket

VA-verket, stadsmiljösektorn
Västerhamn
Skapad 29.3.2021 21:47
Uppdaterad 27.1.2022 11:56

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.