Stadens politiska organisation

Den politiska organisationen i Mariehamn leds av stadsfullmäktige som tillsätts demokratiskt av mariehamnarna vart fjärde år. Inom Mariehamns stad finns omkring 250 förtroendevalda.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och sköter berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som hör till stadsstyrelsen. Därtill har Mariehamns stad sex nämnder. Politikernas beslut förverkligas av stadens administrativa organisation, som leds av stadsdirektören.

I förvaltningsstadgan beskrivs de olika politiska organens roller och uppgifter mer ingående.

Sidan uppdaterades