Stadens administrativa organisation

I den administrativa organisationen arbetar tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten. Det administrativa arbetet leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen.

Huvuddelen av stadens verksamhet utförs av fyra sektorer som är indelade efter ansvarsområde; bildningssektorn, infrastruktursektorn, kultur- och fritidssektorn samt socialsektorn.

Totalt arbetar drygt 800 personer inom Mariehamns stad.

Sidan uppdaterades