Ekonomi

En välskött ekonomi med tydliga riktlinjer och god framförhållning är grunden till bra service för stadens invånare. I princip har alla ärenden som behandlas i stadens politiska organ och förvaltningar ekonomiska konsekvenser och måste därför behandlas i relation till stadens ekonomiska situation.

På sidan Budget kan du ta del av budget och ekonomiplan för innevarande budgetår samt en ekonomisk översikt. Där kan du även läsa om vilka utmaningar staden står inför de närmaste åren och vilka strategier som anses viktiga i verksamhetsplanerna för de olika sektorernas nämnder.

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet, för vilken Mariehamns stad är modersamfund. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd ingår följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, finansiella nyckeltal och bokslutsnoter:

Fastighets Ab Marstad
Fastighets Ab Dalnäs
Mariehamns Centralantenn Ab
Stiftelsen Sjökvarteret
Mariehamns Energi Ab
Ålands Omsorgsförbund kf
Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (andel av träningsundervisningen)
Ålands Miljöservice kf

Sidan uppdaterades