Beskrivning av schemat: Stadens ägarandelar i kommunalförbund är 40,99 procent i Ålands omsorgsförbund, 52 procent i Södra Ålands högstadiedistrikts träningsundervisning, 58,97 procent i Ålands Miljöservice även kallat Mise. Under mise lyder även Producentansvar Åland Ab. Alla dessa är intresseorganisationer för kommuner på Åland. Stadens andelar i kommunala bolag är till 100 procent för Mariehamns Elnät Ab, Mariehamns hamn Ab, Mariehamns Centralantenn Ab (även kallat MCA), Fastighetsaktiebolag Marstad samt Mariehamns Energi. Under Marstad finns Fastighetsaktiebolaget Dalnäs där staden äger 60 procent samt under Mariehamns Energi finns intressesamfundet Mariehamns bioenergi Ab där staden äger 49,6 procent. De kommunala bolagen styrs av koncerndirektiv. Mariehamns stad är grundare och enda stiftare till Stiftelsen Sjökvartetet, ägarandel 100 procent. Bland intressesamfunden har redan Mariehamns Bioenergi Ab nämnts, staden äger dessutom 40 procent av Fastighetsaktiebolaget Nyfahlers, 37,5 procent av Ålands Vatten, 50 procent av Svinryggens deponi samt 25 procent av Åda Ab. Till Svinryggens Deponi finns Ålands problemavfall där stadens ägarandel är 91,25 procent.

Bolag och samfund

Mariehamns stad är modersamfund för kommunkoncernen som består av flera bolag, affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund.

I schemat ovan framgår stadens ägarandel i procent per 31.12.2018, för bolag och samfund med ägarandel högre än 20 procent. Klicka här för att se en större bild.

Representation vid andels- och bolagsstämmor

Stadsstyrelsen har utsett, inom sitt ansvarsområde, följande representanter till andels- och bolagsstämmorna under åren 2018-2019 enligt följande:

Fastighets Ab Marstad  -  Jörgen Pettersson
Fastighets Ab Nyfahlers - Jörgen Pettersson
Mariehamns Centalantenn Ab  -  Nina Lindfors
Mariehamns Energi  Ab -  Tage Silander
Mariehamns hamn Ab -  Jonny Andersen
Svinryggens Deponi  Ab -  Tony Wikström
ÅDA Ab - Jonny Andersen
Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab - Julia Birney
Ålands Vatten Ab  -  Birgitta Johansson
Ålands Vindenergi Andelslag  -  Sara Kemetter

Sidan uppdaterades