Organisation och arbete

Vi lägger stor vikt vid miljön. Hela vår verksamhet genomsyras av miljöarbetet och sedan januari 2011 är Mariehamn den första kommunen i Finland som är miljöcertifierad. Verksamheten inom Mariehamns stad är indelad i en politisk och en administrativ organisation.

Den politiska organisationen består av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadens olika nämnder samt ett äldreråd.

Den administrativa organisationen består av stadsledningen, bildningssektorn, infrastrukursektorn, kultur- och fritidssektorn, socialsektorn och byggnadsinspektionen. Den administrativa organisationen leds av stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen. 

Sidan uppdaterades