Organisation och arbete

Vi lägger stor vikt vid miljön. Hela vår verksamhet genomsyras av miljöarbetet och sedan januari 2011 är Mariehamn den första kommunen i Finland som är miljöcertifierad. Verksamheten inom Mariehamns stad är indelad i en politisk och en administrativ organisation.

Den politiska organisationen leds av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadens olika nämnder. De administrativa organen leds av stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen.

 Politiska organ  Administrativa organ
 STADSFULLMÄKTIGE  
 STADSSTYRELSEN  STADSLEDNINGEN
   STADSDIREKTÖREN
   STABER
   Stadskansliet
   Finanskansliet
   Personalkansliet
   
 Stadsutvecklingsnämnden

 Stadsarkitektkansliet
 
   SEKTORER
 Bildningsnämnden  Bildningssektorn
 Infrastrukturnämnden  Infrastruktursektorn
 Kultur- och fritidsnämnden  Kultur- och fritidssektorn
 Socialnämnden  Socialsektorn
   
 Byggnadsnämnden  Byggnadsinspektionen
   

 Äldrerådet

 

Aktuellt och nyheter

Organisation och arbete

Sommartider i staden

Kanslierna har varierande personalstyrka, några även stängt en period. Även fältarna har sommarledigt en kortare ti... [Läs mer]

Se fler nyheter
Sidan uppdaterades