Nyheter

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team!...

Äldreomsorgen fick besök av social- och hälsovårdsministern

Äldreomsorgen fick ett trevligt besök av Annette Holmberg-Jansson, social- och hälsovårdsminister vid Ålands landskapsregering.
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.