Nyheter

Smarta lösningar i vardagen

Äldreomsorgen bjuder in seniorer i Mariehamn till en visning under temat "Smarta lösningar i vardagen".

Tovertafel

Äldreomsorgen arbetar aktivt med att införa välfärdsteknik som ska skapa en meningsfull vardag för de äldre inom äldreomsorgens boendeenheter.

Terapidjur i äldreomsorgen

Äldreomsorgens nya terapidjur har börjat sin flytt ut till verksamheterna.

Äldreomsorgen satsar på miljön

I en del av Mariehamns äldreomsorgs miljöarbete kan nu fler välja cykel framför bil bland hemservicepersonalen. Fem nya elcyklar har investerats för att dagligen användas till besök hos hemmaboende...

Terapihunden Ninni besöker äldreomsorgen

Firandet av Åland 100 år fortsätter på äldreomsorgen. Idag samt nästa vecka besöker Lotta Baarman med hunden Ninni alla boendeavdelningar på Trobergshemmet och Odalgården. De boende får hälsa på...

Framtidsplaner inom Mariehamns äldreomsorg

Under Seniorsamtalet på Rödakorsgården i Mariehamn onsdag 18 maj hade deltagare möjlighet att ställa frågor till äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund och stadsdirektör Arne Selander....

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team!...
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.