Nyheter

Prisutdelning i cykel-VM

I oktober deltog äldreomsorgen i Road Worlds for Seniors cykeltävling som arrangerades av Motiview. Totalt deltog över 6900 cyklister i 10 olika länder i tävlingen. Trobergshemmets lag med 38...

Guldkant i vardagen för äldre

I sommar har äldreomsorgen 12 ungdomar anställda, som förgyller vardagen för de äldre inom boendeservice och hemmaboendeservice under fyra veckor.

Äldreomsorgen satsar på miljön

I en del av Mariehamns äldreomsorgs miljöarbete kan nu fler välja cykel framför bil bland hemservicepersonalen. Fem nya elcyklar har investerats för att dagligen användas till besök hos hemmaboende...

Terapihunden Ninni besöker äldreomsorgen

Firandet av Åland 100 år fortsätter på äldreomsorgen. Idag samt nästa vecka besöker Lotta Baarman med hunden Ninni alla boendeavdelningar på Trobergshemmet och Odalgården. De boende får hälsa på...

Framtidsplaner inom Mariehamns äldreomsorg

Under Seniorsamtalet på Rödakorsgården i Mariehamn onsdag 18 maj hade deltagare möjlighet att ställa frågor till äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund och stadsdirektör Arne Selander....

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team!...
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.