Medborgarundersökning 2023

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) genomförde hösten 2023 en medborgarundersökning bland invånarna i Mariehamns stad.

Studien är den fjärde av sitt slag och bygger på Statistiska Centralbyråns (SCB) metod för medborgarundersökning. Rapporterna från denna undersökning och tidigare undersökningar finns nu att läsa på sidan för medborgarundersökningar.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.