Medborgarundersökning Mariehamn

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

I denna rapport presenteras resultatet av en brett upplagd medborgarenkät där de boende i Mariehamn fått möjlighet att bedöma staden som plats att leva i, den kommunala servicens kvalitet samt medborgarnas möjligheter att påverka stadens beslutsprocesser.

Projektet är genomfört enligt samma modell och med samma vetenskapligt beprövade metoder som motsvarande studier gjorda av Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige, varför resultaten också är jämförbara med dessa. Den första genomfördes 2012 och utgör den metodologiska grunden för denna undersökning. Dessutom jämförs resultaten av i den här undersökningen genomgående med resultaten från föregående undersökning.

Läs rapporterna via länkarna under denna sidas rubrik.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.