Daghem och skola

Mariehamns stad är en stad i utveckling som strävar efter att både barnomsorg och skolor ska hålla hög kvalitet. Att tillsammans med familjen främja barnets utveckling och fostran är barnomsorgens viktigaste uppgift.

En trygg och stimulerande miljö, med en allsidig utveckling utgående från ålder och individuella behov, hör till de viktigaste grundstenarna. Stadens kommunala daghem är en del av barnomsorgens verksamhet som också erbjuder gruppfamiljdaghem och familjedagvård i hemmet.

I Mariehamn finns tre grundskolor indelade i tre skoldistrikt. Små klasser i bra arbetsmiljöer är ett starkt kännetecken för skolorna i staden. Att vara en del i medborgarnas livslånga lärande – och i barns och elevers lärande – är viktigt. Alla barn och elever har rätt att lyckas!

Sidan uppdaterades