Österbacka-1-4

Illustration över ett tomtområde 1 4Illustration över ett tomtområde 1 4

Info om tomten

Tomt 33-1-4
Areal (m²) 804
Byggnadsrätt (m²) 200 
Våningstal ½ I ¾
Tomtpris (€) 31 275
Tomtpris (€/m²) 38,90
Arrende (€/år) 1407
Reserverad tomt Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 08:23
Publicerad 1.3.2021 08:23
Uppdaterad 9.5.2022 11:17

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.