Österbacka-6-6

Illustration över ett tomtområde 6 6Illustration över ett tomtområde 6 6

Info om tomten

Tomt  33-6-6
Areal (m²)  755
Byggnadsrätt (m²)  200 
Våningstal  I ¾
Tomtpris (€)  28 820
Tomtpris (€/m²)  38,17
Arrende (€/år)  1 297
Reserverad  Nej

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 19.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.