Bilden visar flera mammor med barnvagn som promenerar en höstdag.

Lekparks- och dagklubbsverksamhet

För dig som är hemma med ditt barn, men ändå vill ge barnet socialt umgänge finns för tillfället dagklubbsverksamhet. Där kan barnet få frisk luft, lek och umgänge med barn i olika åldrar under övervakade former.

Lekparken Kottestugan i Backeberg

För tillfället bedrivs ingen lekparksverksamhet vid Lekparken Kottestugan i Backeberg. Avtalet med Folkhälsan på Åland upphörde att gälla 1.7.2020 enligt beslut i socialnämnden 22.01.2020. 

Enligt politiskt beslut ska förvaltningen under 2021 utreda möjligheten att fortsätta lekparksverksamheten.

Dagklubbsverksamhet i Margaretagården

Dagklubben i Västernäs drivs av Mariehamns församling och håller öppet
måndag - torsdag kl. 9-12.
Anmälan görs direkt till Margaretagården som tar emot barn från 2 års ålder.

Läs mera på Mariehamns församling.
Läs mer om Dagklubbsverksamheten i Margaretagården

Om du har ditt barn i ovannämnda verksamheter kan du beviljas hemvårdsstöd.

Allmänna lekplatser

Det finns även många lekplatser runt om i staden dit man kan gå tillsammans med sitt barn. Dessa platser är inte bemannade. Om du upptäcker någon brist i en lekpark vänligen kontakta samhällstekniska avdelningen eller gör en felanmälan via vårt e-formulär för felanmälan. 

Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 27.5.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.