Barnhälsa

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska varje daghem, gruppfamiljedaghem och grundskola ha en barn- och elevhälsoplan. Där beskrivs hur barn- och elevhälsoarbetet ska genomföras, utvärderas och utvecklas på daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet.

Landskapsregeringen har utfärdat anvisningar om vad barn- och elevhälsoplaner ska omfatta. Mariehamn stads barn- och elevhälsoplaner utgår från dessa anvisningar.

Barnhälsoplaner

Du hittar barn- och elevhälsoplanen för ditt barns daghem eller gruppfamiljedaghem bland styrdokument och publikationer, sidan Barn- och elevhälsoplaner i barnomsorgen.

Pamela Sjödahl

Biträdande bildningschef
Bildningssektorn
Skapad 15.9.2021 15:14
Publicerad 28.2.2022 13:42
Uppdaterad 28.2.2022 13:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.