En hemtjänstanställd läser tidning för en äldre man

Hemtjänst

Hemtjänsten finns till för att hjälpa och stöda dig att klara av dina dagliga sysslor i hemmet när din funktionsförmåga försämrats på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna bo i ditt eget hem och känna dig trygg så länge som bara är möjligt.

Du kan få hemtjänst när det gäller måltider, omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök, på/avklädning, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare. Vilken hjälp du kan få och i vilken omfattning bedöms individuellt utifrån dina behov.

ÅHS, via hemsjukvården, ansvarar för sjukvården och den medicinska vården.

Avgifter för hemtjänst

Den inkomstrelaterade avgiften används vid hemtjänst enligt vårdavtal. Fast besöksavgift gäller vid ett tillfälligt besök. Äldreomsorgens avgifter finns att läsa här under Hitta Snabbt.

Hemtjänstens personal

Du når oss på hemtjänsten nästan dygnet runt, förutom kl. 9-11, alla dagar i veckan, på telefon 531 744.

Hemtjänsten

Hemtjänstledare
Hemservice, äldreomsorgssektorn

Självservice

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 24.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.