Parkeringsbot, avgift för flyttning av fordon samt friköpsavgifter

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Avgifter

Parkeringsbot

35,00 euro

Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.

Avgift för flyttning av fordon

Tidpunkt och typ av flyttning Avgift
Vardagar kl. 07.00 - 16.00, närflyttning 118,23 euro
Vardagar kl. 16.00 - 07.00, närflyttning 194,27 euro
Helg kl. 16.00 - 07.00 (fre - mån), närflyttning 217,84 euro
Vardagar, fjärrflyttning 217,75 euro

Avgifterna är momsfria. Godkända av stadsstyrelsen att gälla från 1.1.2024.

Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift

Godkända av stadsfullmäktige att gälla från 1.1.2024.

Platser i centrum

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats är 21 187,00 euro. Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är 162,00 euro exkl. moms ( 200,88 euro inkl. moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Platser i övriga delar av staden    

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är 4 064,00 euro. Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är 95,00 euro exkl. moms ( 117,80 euro inkl. moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.