Miljöprogram för Mariehamns stad 2019-2030

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, så kallad Agenda 2030. Staden har även beaktat utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Läs hela programmet som pdf-dokument (13 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.