Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Organisation och arbete

Äldre och omsorg

År 2020 och tidigare ingick äldreomsorgen i socialsektorn, det årets verksamhetsplan kan då ses i den för socialnämnden.
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 7.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.