Vinterväghållningsprogram

Dokument:
Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Program för 2022-2023.

Programmet ger interna direktiv om bland annat plogning, halkbekämpning, tillfälliga parkeringsförbud och innehåller även plognings- och sandningsschema.

Skapad 3.1.2022 15:06
Publicerad 20.12.2022 08:21
Uppdaterad 20.12.2022 08:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.