Trafiknätsanalys för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Förord till slutrapporten:

I Mariehamns stad diskuteras stora och små projekt med syfte att göra kommunens gator trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt trivsamma och estetiskt tilltalande. Denna trafiknätsanalys ska främja förbättringar av stadens gatunät och riktar sig främst till kommunens beslutsfattare och de handläggare inom staden som har ansvar för trafik- och samhällsplanering. Trafiknätsanalysen är också av stort intresse för polisen, räddningstjänsten och lokala intresseorganisationer.

Trafiknätsanalysen är gjord med stöd av handboken ”Lugna Gatan!” som Svenska Kommunförbundet tog fram 1998. Skriften är en redovisning av bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet inom det aktuella ämnesområdet och redovisar förslag till planeringsprocess vid förnyelse av befintliga gator med blandtrafik. Arbetet med trafiknätsanalysen har på uppdrag av Mariehamns stads infrastruktursektor gjorts av SWECO VBB i Stockholm.

Läs hela slutrapporten som PDF-dokument (68 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

 

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.