Sveden - råd och riktlinjer för underhåll och renovering, ny- om- och tillbyggnad

Dokument:
Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Syftet med denna skrift är att ge vägledning, både för de boende i Sveden och för stadens tjänstemän, i den praktiska hanteringen av de värden som finns och bör bevaras i området Sveden.

Läs skriften som PDF-dokument (28 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad 29.3.2021 20:44
Uppdaterad 29.3.2021 20:46

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.