Protokoll från fullmäktige, styrelse, nämnder och äldreråd

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Övriga dokument

Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra protokoll. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur, läs hjälpen som finns via länk i Twebs meny.

Öppna stadens Tweb och sök bland offentligt publicerade protokoll

Från mitten av augusti 2018 bytte staden från KTweb till nyare Tweb för publicering.

Besök stadens KTweb för protokoll äldre än augusti 2018

Skapad 3.3.2021 08:53
Uppdaterad 3.3.2021 09:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.